Bạn có thể ngăn ngừa rụng tóc trong quá trình hóa trị để điều trị ung thư?

OncoCare

Giáo dục bệnh nhân

Bạn có thể ngăn ngừa rụng tóc trong quá trình hóa trị để điều trị ung thư?