Thích ăn cay nhiều có khiến tăng nguy cơ bị ung thư dạ dày không?

OncoCare

Giáo dục bệnh nhân

Thích ăn cay nhiều có khiến tăng nguy cơ bị ung thư dạ dày không?