Viêm gan siêu vi B có thể dẫn đến ung thư gan không?

OncoCare

Giáo dục bệnh nhân

Viêm gan siêu vi B có thể dẫn đến ung thư gan không?