Chính sách bảo mật

Tại Trung tâm Ung thư OncoCare, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân/y tế của bạn. Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Thu thập dữ liệu cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân như tên, thông tin liên hệ, tiền sử bệnh và các thông tin liên quan khác mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể tự động thu thập dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như hành vi duyệt web của bạn, thông qua việc sử dụng cookie hoặc các công nghệ tương tự.

Sử dụng dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi, liên lạc với bạn, cá nhân hóa trải nghiệm của bạn, tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và bảo vệ quyền và lợi ích của chúng tôi.

Tiết lộ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ y tế được ủy quyền, đối tác kinh doanh hoặc cơ quan quản lý khi cần thiết để cung cấp dịch vụ của chúng tôi và tuân thủ các yêu cầu pháp lý. Chúng tôi không bán hoặc cho thuê dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi đã triển khai các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy trái phép. Chúng tôi cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ của mình thực hiện các biện pháp tương tự.

Lưu giữ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích mà dữ liệu đó được thu thập, trừ khi pháp luật yêu cầu thời gian lưu giữ lâu hơn hoặc cần thiết để bảo vệ quyền hoặc lợi ích của chúng tôi.

Quyền lợi của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa, xóa hoặc hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình và rút lại sự đồng ý của bạn bất cứ lúc nào.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc yêu cầu nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này hoặc dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ +65 6250 8160 or email us at enquiries@oncocare.sg.

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật Chính sách quyền riêng tư này. Phiên bản cập nhật sẽ được đăng trên trang web của chúng tôi với ngày hiệu lực được sửa đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi sau ngày có hiệu lực sẽ đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Chính sách quyền riêng tư được cập nhật.