Nói chuyện về sức khỏe

5th Asia-Pacific Breast Cancer Summit 2016

Tiến sĩ Wong Nan Soon trình bày về “Vai trò của các tác nhân bạch kim trong bệnh ung thư vú âm tính ba” trong hội nghị thượng đỉnh và Tiến sĩ Peter Ang đồng chủ trì một cuộc thảo luận về ung thư vú.