Nói chuyện về sức khỏe

5th Singapore Breast Oncoplastic Surgery Symposium (SBOSS) and BreastDay Meeting 2019

Chẩn đoán và điều trị ung thư vú tiếp tục phát triển khi những tiến bộ trong công nghệ và phương pháp điều trị liên tục tác động đến bối cảnh y tế luôn thay đổi.

Phiên bản gần đây của Cuộc họp BreastDay sẽ được tổ chức vào ngày 19-21 tháng 7 năm 2019 tại Trung tâm Đào tạo Bệnh viện KK ở Singapore và sẽ được tổ chức cùng với 5th Singapore Breast Oncoplastic Surgery Symposium (SBOSS). Mục tiêu của cuộc họp là cung cấp cho các bác sĩ lâm sàng những cập nhật đa ngành về chẩn đoán và quản lý lâm sàng ung thư vú và các bệnh vú liên quan. Chủ đề năm nay là: “Chuyển đổi việc chăm sóc ung thư vú: những tiến bộ và phát triển trong tương lai”. Chủ đề này phản ánh việc chăm sóc bệnh ung thư vú đã thay đổi như thế nào trong những năm qua, không chỉ ở sự hiểu biết về hành vi của bệnh ung thư vú mà còn ở việc điều chỉnh các phương pháp tiếp cận khác nhau đối với bệnh ung thư không đồng nhất này.

Các chuyên gia trong nước và quốc tế sẽ chia sẻ kiến thức chuyên môn của họ trong các lĩnh vực X quang, phẫu thuật và ung thư, bao gồm các chủ đề nóng như hóa trị liệu tân bổ trợ, quản lý hạch nách và sử dụng trí tuệ nhân tạo trong lâm sàng. Những cập nhật mới nhất từ Hội nghị thường niên của Hiệp hội Ung thư lâm sàng Hoa Kỳ cũng sẽ được trình bày.

Bác sĩ Tan Sing Huang, bác sĩ chuyên khoa ung thư y tế cấp cao của Trung tâm Ung thư OncoCare là thành viên ban tổ chức và đồng chủ tịch của Hội nghị chuyên đề về Phẫu thuật Ung thư và Hội nghị BreastDay (SBOSS). Tiến sĩ Tan S.H. cũng được trình bày trên Cập nhật điều trị toàn thân từ ASCO vào Chủ nhật ngày 21 tháng 7 năm 2019, BreastDay 2

Toàn bộ chương trình của BreastDay và SBOSS có tại đây: https://www.breastday.net/program/