Nói chuyện về sức khỏe

Bài viết về Ung thư buồng trứng

Bài viết của bác sĩ John Chia về Ung thư buồng trứng trên Lian He Zao Bao! Trong bài báo, ông đã trả lời các câu hỏi về các lựa chọn điều trị mới, liệu pháp miễn dịch, xét nghiệm di truyền và phòng ngừa.