Nói chuyện về sức khỏe

Best of ASCO 2017

Một số bác sĩ của chúng tôi (Tiến sĩ Wong Nan Soon, Tiến sĩ Akhil Chopra, Tiến sĩ Tan Sing Huang, Tiến sĩ Tay Miah Hiang) đã trình bày và chủ trì Best of ASCO gần đây, Hội nghị khoa học thường niên của Hiệp hội Ung thư Singapore lần thứ 3 được tổ chức tại Singapore vào ngày 7-8 tháng 7 2017.

“Tại OncoCare, chúng tôi tin tưởng vào việc đưa ra quyết định quản lý bệnh ung thư tốt nhất cho bệnh nhân với tư cách là một nhóm”