Nói chuyện về sức khỏe

Cập nhật về ung thư phụ khoa – Hội thảo trực tuyến CME

Hội thảo trên web CME trực tiếp CHỈ dành cho bác sĩ

Date: Thursday, 6 August 2020
Time: 1:00pm - 2:00pm
Duration: 1 hour
Registration link: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1Bo41vLWGUG96zZNy7sWn0PJxT106nxEr6VVHTUeWhtUQUg1QzAzM1RURUZBTDFXN042UkxUVjk3Ri4u

Bác sĩ Lim Sheow Lei, Bác sĩ Ung thư Nội khoa của chúng tôi cùng với Bác sĩ Timothy Lim Yong Kuei, Bác sĩ Tư vấn Phụ khoa sẽ trình bày Thông tin cập nhật về Ung thư Phụ khoa. Buổi nói chuyện CME được tổ chức bởi Bệnh viện Mount Alvernia.