Nói chuyện về sức khỏe

PCN GP Annual Grand Conference 2020

Hội nghị lớn thường niên GP của Mạng lưới Chăm sóc Chính (PCN) năm 2020 này là sản phẩm trí tuệ của các nhà lãnh đạo PCN từ Class, i-CARE và United PCN nhằm tạo ra một nền tảng chia sẻ chéo các phương pháp hay nhất để chăm sóc bệnh nhân.

Nền tảng này rất quan trọng để các bác sĩ đa khoa tư nhân và các chuyên gia tư nhân kết hợp với nhau và cung cấp dịch vụ chăm sóc phối hợp và theo nhóm cho bệnh nhân.
Với những thay đổi nhanh chóng trong bối cảnh chăm sóc sức khỏe, nhu cầu dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng tại địa phương và việc giảm công suất phòng khám do các biện pháp giữ khoảng cách an toàn, các bác sĩ cần phải làm nhiều hơn với mỗi lần tương tác với bệnh nhân và tối ưu hóa việc chăm sóc bệnh nhân.

Chương trình năm nay phản ánh toàn diện phạm vi thực hành Y học Gia đình ở Singapore. Sự kiện kéo dài 6 ngày này là hội nghị chuyên đề đặc biệt dành cho 3 PCN bao gồm hơn 100 phòng khám với 36 buổi tọa đàm được tổ chức.

Diễn giả là những bác sĩ lâm sàng được kính trọng, những người chia sẻ những hiểu biết sâu sắc từ quá trình thực hành của họ và đề xuất cách chúng ta có thể phát triển mạng lưới hợp tác.

Chuyên gia tư vấn cấp cao của chúng tôi, Tiến sĩ PETER ANG là một trong những diễn giả vào ngày 13 tháng 12 năm 2020, chia sẻ về sàng lọc ung thư trong chăm sóc sức khỏe ban đầu.