Nói chuyện về sức khỏe

Phiên thảo luận PEER về “Các mô hình thay đổi trong ung thư vú giai đoạn muộn và xa hơn” – ngày 25 tháng 4 năm 2018

Tiến sĩ Tan Sing Huang là diễn giả được mời trong phiên thảo luận PEER Voice về “Thay đổi mô hình trong ung thư vú giai đoạn muộn và xa hơn” vào ngày 25 tháng 4 năm 2018 tại khách sạn Mandarin Orchard ( Singapore). Cô đã thuyết trình về “Các phương pháp tiếp cận mới để lựa chọn phương pháp điều trị ung thư vú tiến triển - những ưu điểm và hạn chế” cho khán giả là các chuyên gia y tế Singapore như một phần của chương trình giáo dục y tế thường xuyên.

“Tại OncoCare, chúng tôi tin tưởng vào việc đưa ra quyết định quản lý bệnh ung thư tốt nhất cho bệnh nhân với tư cách là một nhóm”