Chuyên gia của chúng tôi

Bác sĩ Tan Yew Seng

Hồ sơ Y của Bác sĩ Tan Yew Seng

Cử nhân Y khoa và Cử nhân Phẫu thuật (Singapore) – Thạc sĩ Y (Singapore) - FCFP (Singapore) - FAMS (Thuốc giảm nhẹ)

Vị trí Oncocare

NGÔN NGỮ NÓI:

SỐ NĂM KINH NGHIỆM:

LỢI ÍCH LÂM SÀNG:

TIỂU SỬ

Bác sĩ Tan Yew Seng là Bác sĩ Y học Giảm nhẹ Tư vấn Cấp cao tại OncoCare Cancer Centre. Trước đó, bác sĩ Tan giữ chức vụ Giám đốc Y tế của Assisi Hospice từ năm 2006 và sau đó là Chuyên gia tư vấn cấp cao tại Bệnh viện Bright Vision từ năm 2014. Ông được công nhận về chuyên ngành Y học Giảm nhẹ và Y học Gia đình.

Bác sĩ Tan tích cực tham gia giảng dạy Y học Gia đình, Y học Giảm nhẹ, chăm sóc cuối đời và chăm sóc cuối đời cho các bác sĩ, sinh viên y khoa, y tá, nhà vật lý trị liệu, nhà trị liệu nghệ thuật, nhân viên xã hội, cố vấn và tình nguyện viên. Ông cũng từng là giám khảo cho Chứng chỉ Tốt nghiệp về Y học Giảm nhẹ và Y học Gia đình, Thạc sĩ Y khoa về Y học Gia đình và Kỳ thi Tốt nghiệp Đào tạo Chuyên khoa Nâng cao về Y học Giảm nhẹ.

Bác sĩ Tan đặc biệt quan tâm đến việc hỗ trợ bệnh nhân, gia đình và nhân viên chăm sóc đang trải qua những thách thức về bệnh tật đe dọa tính mạng và giai đoạn cuối đời. Với công việc của mình với những bệnh nhân, gia đình và người chăm sóc này, ông đã được trao Giải thưởng Nhân đạo về Y tế vào năm 2010. Ông cũng là cựu sinh viên của Chương trình Thực hành Chăm sóc Cuối đời của Viện Metta ở San Francisco, nơi đào tạo các chuyên gia về chăm sóc người hấp hối.

Về những đóng góp khác, bác sĩ Tan đã phục vụ trong nhiều nhóm và ủy ban quốc gia khác nhau về phụ thuộc và lạm dụng thuốc phiện, sức khỏe tâm thần và chứng sa sút trí tuệ; về hướng dẫn thực hành lâm sàng đối với bệnh động kinh, chứng mất trí nhớ và thuốc benzodiazepin; cũng như trong các nhóm nghiên cứu chính sách y tế và phản hồi về sức khỏe.

Array, Array, Array, Array, Array