OncoCare Cancer Centre

Oncocare Logo 2-08
Liên hệ

Cảm ơn

Cảm ơn bạn đã gởi email, và chúng tôi đã nhận được thư của bạn. Trong trường hợp khẩn cấp, bạn hãy liên hệ và trao đổi điện thoại trực tiếp với chúng tôi qua số điện thoại dưới đây.

Chúng tôi sẽ liên lạc lại để trả lời email của bạn sớm nhất.

LIÊN HỆ 24 giờ:

ĐT : +65 6535 8833