OncoCare Cancer Centre

Oncocare Logo 2-08

OncoCare

Liên hệ chúng tôi

Trung Tâm Ung Thư ONCOCARE

OncoCare Cancer Centre @Gleneagles
6 Napier Road
#02-17/18/19
Gleneagles Medical Centre
Singapore 258499
Tel :  +65 6733 7890
Fax : +65 6733 7891

OncoCare Cancer Centre @Novena
38 Irrawaddy Road
(Mount Elizabeth Novena Hospital)
#09-59/60/61/62/63
Mt Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
Tel : +65 6694 1721
Fax : +65 6694 1722

OncoCare Cancer Centre @Mount Alvernia
820 Thomson Road
#08-53
Medical Centre D
Mount Alvernia Hospital
Singapore 574623
Tel  : +65 6250 8160
Fax : +65 6250 8161

OncoCare Cancer Centre @ Orchard
3 Mount Elizabeth
#17-05
Mt Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
Tel : +65 6836 5201
Fax : +65 6836 5202

OncoCare Cancer Centre @Gleneagles Annexe
6A Napier Road
#05-36C
Annexe Block
Gleneagles Hospital
Singapore 258500
Tel : +65 6265 8959
Fax : +65 6265 8958

OncoCare Cancer Centre @ Orchard
3 Mount Elizabeth
#12-15
Mount Elizabeth Medical Centre
Singapore 228510
Tel : +65 6836 5201
Fax : +65 6836 5202

PHÒNG KHÁM UNG THƯ PHỤ NỮ ONCOCARE

38 Irrawaddy Road
(Mount Elizabeth Novena Hospital)
#06-22/23
Mt Elizabeth Novena Specialist Centre
Singapore 329563
Tel : +65 6252 5325
Fax: +65 6252 5520

Liên hệ 24 Giờ
ĐT: +65 6535 8833

Hãy liên hệ với chúng tôi cho các bệnh lý ung thư. Vui lòng điền vào phiếu thông tin dưới đây và nhấn nút gởi. Hoặc bạn cũng có thể điện thoại, gởi fax, hoặc email.

Gởi Thư cho Trung Tâm Ung Thư ONCOCARE