Bài viết về Bác sĩ John Chia bàn luận về Ung thư Buồng trứng trên Lian He Zao Bao! Trong bài viết này, ông đã trả lời chuỗi câu hỏi về các lựa chọn điều trị như liệu pháp miễn dịch, xét nghiệm di truyền và phòng ngừa.

https://www.zaobao.com.sg/news/fukan/lohas/story20170926-798117