Bác sĩ Tan Sing Huang bàn về sự tái phát Ung thư vú, những ưu và nhược điểm của các cách điều trị ung thư vú khác nhau trên Lian He Zao Bao.

https://www.zaobao.com.sg/news/fukan/lohas/story20171031-807182