Một số bác sĩ của chúng tôi (Bác sĩ Akhil Chopra, Bác sĩ John Chia, Bác sĩ Tan Sing Huang, Bác sĩ Tay Miah Hiang) đã có mặt và chủ trì Best of ASCO, Hội nghị khoa học hàng năm do Singapore Society of Oncology lần thứ ba tổ chức tại Singapore vào ngày 7-8 tháng 7 năm 2017