Bác sĩ Wong Nan Soon trình bày về “Vai trò của các tác nhân platinum trong ung thư vú âm tính bộ ba” trong hội nghị.

Bác sĩ Peter Ang thảo luận với hội đồng quốc tế tại Hội nghị cao cấp về Ung thư Vú, Singapore