OncoCare Cancer Centre

Oncocare Logo 2-08
OncoCare

THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG

Các thử nghiệm lâm sàng đóng một vai trò quan trọng trong y học dựa trên bằng chứng. Chúng tôi tin rằng nghiên cứu hôm nay sẽ mang lại thành công cho việc điều trị trong tương lai. Bởi vậy, các bác sĩ của chúng tôi luôn tích cực tham gia vào nghiên cứu lâm sàng và thử nghiệm để mang lại phương pháp điều trị mới và hy vọng cho bệnh nhân ung thư. Thử nghiệm lâm sàng là một quá trình được hội đồng y khoa quốc tế công nhận nhằm tìm ra các loại thuốc mới đặc trị cho bệnh nhân. Quá trình này được thực hiện theo trật tự nhằm tìm ra những loaj thuốc mang lại hoặc không mang lại lợi ích cho bệnh nhân ung thư. Tác dụng phụ của các loại thuốc này được ghi lại một cách có hệ thống làm cơ sở để thông báo tới bác sĩ và bệnh nhân. Đồng thời, các thử nghiệm lâm sàng đối với các loại thuốc ung thư mang lại hy vọng cho bệnh nhân, việc tiếp cận với các loại thuốc cần có thời gian để chứng minh và phát triển. Một số bệnh nhân có thể cảm thấy thuốc mới đang được thử nghiệm trên chinh cơ thể họ. Tuy nhiên, bệnh nhân cũng cần hiểu rằng phần lớn những gì chúng ta áp dụng về thuốc điều trị ung thư đều từ các thử nghiệm lâm sàng trước đó. Ngoài ra, các thử nghiệm lâm sang đều được thực hiện một cách công bằng cho bệnh nhân và các nhà điều tra y học.

 

Các phương pháp điều trị ung thư được thiết lập và phát triển thông qua các nghiên cứu lâm sàng nghiêm ngặt. Tại OncoCare, chúng tôi tập trung vào các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và giai đoạn 3 vì lợi ích của bệnh nhân. Các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 là so sánh xem một phương pháp điều trị mới có tốt bằng hoặc tốt hơn so với điều trị tiêu chuẩn hiện tại đối với một bệnh ung thư cụ thể hay không. Bệnh nhân đủ điều kiện sẽ được chỉ định cho một trong các nhánh nghiên cứu. Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 là nghiên cứu xem loại thuốc mới có tác dụng điều trị cụ thể đối với một số bệnh ung thư nhất định hay không. Thuốc giai đoạn 2 đã được nghiên cứu trước đó để tạo ra cơ sở lâm sàng tin cậy, đặc biệt có thể trở thành một giải pháp thay thế cho bệnh nhân trong trường hợp điều trị hiện tại trở nên ít phù hợp hoặc khống chế quá trình tiến triển ung thư. Thông qua các thử nghiệm lâm sàng, bệnh nhân tại Trung tâm Ung thư OncoCare có thể tiếp cận các phương pháp điều trị mới và tiên tiến trước khi thuốc được chính thức đưa ra thị trường dưới một sự giám sát vô cùng chặt chẽ.

 

Các thử nghiệm lâm sàng thường được thiết kế bởi các nhóm các chuyên gia y tế. Mỗi thử nghiệm đều phải trải qua nhiều vòng xét duyệt của các cơ quan y tế,  Ủy ban đạo đức (EC) / Ủy ban đánh giá thể chế (IRB), cũng như tuân thủ hướng dẫn của ICH (ICH là viết tắt của Hội nghị quốc tế về hài hòa các yêu cầu kỹ thuật để đăng ký dược phẩm cho người sử dụng) , trước khi bất kỳ bệnh nhân có thể được ghi danh. Ủy ban Đánh giá Thể chế (IRB) hoặc ủy ban đạo đức (EC) là một ủy ban gồm các bác sĩ, y tá, nhà nghiên cứu, bệnh nhân và luật sư, để đảm bảo rằng việc điều trị y tế và nghiên cứu về con người trong các cơ sở đó được thực hiện theo luật pháp quốc tế và đạo đức cơ bản của con người.

 

Khung thử nghiệm lâm sàng nhằm mục đích mang lại lợi ích tốt nhất cho bệnh nhân hiện tại và tương lai cũng như cứu sống nhiều bệnh nhân nhất có thể thông qua các thử nghiệm có phương pháp và  hệ thống, các thông tin được thu thập và tính an toàn đối với bệnh nhân.

 

Bệnh nhân được khuyến khích xem qua danh sách các thử nghiệm lâm sàng của chúng tôi để tìm ra các nghiên cứu mà bạn có thể đủ điều kiện. Hãy trao đổi với các bác sĩ của chúng tôi bằng cách đặt một cuộc hẹn tại enquiries@konghuicanvas2303.firstcomdemolinks.com, hoặc bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi tại hospitaltrials@konghuicanvas2303.firstcomdemolinks.com.